Barns, churches, etc - MichaelSullivan

Black and white. Grain filter and 80% sepia.